Nyomtatás

Szerződési Feltételek

Készséggel állunk rendelkezésére, hogy utazási igényeivel kapcsolatosan foglalási ügynökeként járjunk el. Kérjük, alaposan olvassa el a jelen Kikötéseket és Feltételeket, mielőtt igénybe veszi a tripsta.hu szolgáltatásait és weboldalát. Az, hogy igénybe veszi weboldalunkat, illetve foglalásokat bonyolít weboldalunkon keresztül az azt jelenti, hogy elfogadta a jelen Kikötéseket és Feltételeket.

A jelen kikötések és feltételek (a "Megállapodás” és “Szerződés") rögzíti, hogy jogi értelemben mit várhat tőlünk, amikor utazással kapcsolatos szolgáltatásokat vásárol meg rajtunk keresztül, valamint azt, hogy milyen kötelezettségei vannak vásárlóként.

 

Kikötések és Feltételek

A weboldal használata
 

1.Definíciók
2. Weboldalunkon keresztül történő foglalás
2.1. Azáltal, hogy egy foglalást weboldalunkon keresztül intéz:
3. Szerződéses szempontok:
3.1. Az Ön velünk megkötött Megállapodása
3.2. Az Ön Utazási Beszállítóval történt Megállapodása
4. Foglalás
4.1. Ár
4.2. Szolgáltatási díj
4.3. Foglalás visszaigazolás
4.4. Változtatások és lemondások
4.4.1. Ön által végrehajtott változtatások és lemondások
4.4.1.1. Visszatérítés
4.4.1.2. Repülőjegy foglalás lemondása, illetve változtatása
4.4.2. Beszállító által végrehajtott változtatások és lemondások
4.4.2.1. Repülőjárat ütemtervek változásai
4.4.3. Általunk történő lemondás
5. Árak és a kifizetések teljesítése
5.1. Árak
5.2. Kifizetés
6. Repülőutakra vonatkozó speciális feltételek és információk
6.1. Ár
6.2. Visszatérítések
6.3. E-jegyek
6.4. Alacsony költségű légitársaságok járatai
6.5. Csomagok
6.6. Kísérő nélküli kiskorúak
7. Útlevél, Vízum és Egészségügyi Követelmények
8. Kártalanítás
9. E weboldal szerzői joga, védjegye, szoftverei
10. Linkek Harmadik Fél weboldalaihoz
11. Jótállások, Felelősséghárítások és Korlátozott Felelősség
12. Irányadó jog
13. Levelezés
14. Egyéb kikötések és feltételek
14.1. A teljes Megállapodásra és az Elválaszthatóságra vonatkozó Klauza
14.2. Az Általános Kikötések és Feltételek változtatásai

 

A weboldal használata

A jelen weboldal használatának feltételeként Ön garantálja azt, hogy (i) minimum 18 éves; (ii) rendelkezik azzal a jogi felhatalmazással, hogy kötelező erejű jogi kötelezettséget hozzon létre; (iii) a jelen Weboldalt a jelen Kikötések és Feltételek szerint fogja használni; (iv) a jelen Weboldalt csak arra fogja felhasználni,hogy szabályos foglalásokat intézzen saját maga számára, illetve egy olyan másik személy számára, akinek a nevében történő eljárásra jogilag fel van hatalmazva; (v) tájékoztatni fogja az ilyen más személyeket azokról a Kikötésekről és Feltételekről, amelyek azokra a foglalásokra vonatkozóan érvényesek, amelyeket Ön a nevükben intézett, beleértve az azokra vonatkozó összes szabályt és korlátozást; (vi) minden információ, amelyet Ön biztosít e weboldal számára valós, pontos, naprakész és teljes, továbbá (vii) amennyiben e weboldalon rendelkezik egy ügyfélszámlával [fiókkal], akkor vigyázni fog ügyfélszámla információira és felügyelni fogja az Ön ügyfélszámlájának Ön által és bármely más személy által történő mindennemű használatát, és azért teljes körűen felelős. Fenntartjuk a jogot magunknak arra, hogy saját belátásunk szerint bárki számára megtagadjuk a hozzáférést a jelen weboldalhoz és az általunk kínált szolgáltatásokhoz, bármikor és bármilyen okból kifolyólag, beleértve, de nem korlátozó értelemben a jelen Kikötések és Feltételek megszegését.

 

1. Definíciók

A "mi", a "minket" és a "miénk" kifejezések a Tripsta S.A. cégre vonatkoznak, mely cég Európa egyik legnagyobb online utazási ügynöksége, és a “tripsta” márkanév alatt üzemeltetett utazás központú weboldalaknak egy széles körű portfolióját menedzseli. Kapcsolattartási adataink a jelen Kikötések végén találhatók (lásd az alábbiakban a “Levelezés” című résznél).

A weboldalunk Kapcsolat fülében is tájékozódhat a cégünk kapcsolattartási adatairól valamint a munkaidőről.

Az "Ön" és az "Öné" kifejezések a weboldalunkat meglátogató, rajtunk keresztül foglalásokat intéző, illetve a szolgáltatásainkat más módon használó vásárlót jelenti.

Továbbá a jelen kikötések és feltételek keretében a következő szavak és kifejezések az alábbiakban ismertetett jelentéssel bírnak, kivéve, ha azt a szövegkörnyezet másképpen követeli meg:

“Foglalás”: minden olyan weboldalunkon Ön által benyújtott termék, illetve szolgáltatás megrendelés, amelyet visszaigazoltunk, illetve elfogadtunk. A megrendelést akkor fogjuk elfogadni (és egy szerződés akkor lesz megkötve), amikor Öntől megkaptuk a teljes fizetséget és el lett küldve egy visszaigazoló email (vagy általunk, vagy az illetékes Utazási Beszállító által).

“Foglalási Ügynök” illetve “Utazási Ügynök”: Az az online utazási ügynökség, amely a tripsta.hu weboldalt üzemelteti és kezeli, mely ügynökség vállalkozása keretében tanácsot és információt biztosít, és közvetítőként jár el az utazással kapcsolatos megállapodások realizálásának folyamatában. Mi Utazási Ügynökként és Weboldalunk interfészként működünk az Utazási Beszállítókkal kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában.

“Vásárló” illetve “Ügyfél”: Az a személy, aki egy Foglalást intézett, illetve az a személy, akinek a nevében az általunk biztosított szolgáltatást illetően megállapodás született, és aki elfogadta azt a megállapodást.

“Szolgáltatás(ok)”: egy, a weboldalunk által kínált szolgáltatás, például szállítási szolgáltatások.

“Szolgáltatási díj”: a mi nevünkben az Ön számára nyújtott szolgáltatás teljes költségének egy része, amely meg van adva visszaigazoló lapon és emailben, mely költség az általunk nyújtott szolgáltatásokat fedezi.

“Utazási Beszállító(k)” illetve “Beszállító(k)”: Az utazás területén működő azon légitársaság és/vagy bármely egyéb termék és/vagy szolgáltatás nyújtója, akivel a Vásárló megállapodást köt, és aki, az érvényes kikötések és feltételek kellő figyelembe vételével felelős a szolgáltatás végrehajtásáért.

“Weboldal”: a http://www.tripsta.hu weboldalt jelenti.

 

2. Weboldalunkon keresztül történő foglalás

2.1. Azáltal, hogy egy foglalást weboldalunkon keresztül intéz:

  • Egyetért azzal, hogy az Ön számára kötelező erejű a jelen Megállapodás kikötései, és minden olyan Beszállító további kikötése és feltétele, amely érvényes az Ön foglalására, utazási programjaira, illetve bármely weboldal tartalom használatára. Vállalja az Ön nevében és azok nevében, akiket képvisel, hogy be fogja tartani az összes ilyen jellegű kikötést és feltételt, beleértve az összes összeg esedékességekor történő kifizetését.
  • Ön egyetért azzal, hogy semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az általunk fizetett kompenzáció a jegyének vételárát, amely összegből előzetesen levonódik a vonatkozó szolgáltatási díj.
  • Ön egyetért azzal, hogy amikor a repülőtéren bármilyen problémát is tapasztal a foglalásával kapcsolatban, mielőtt bármilyen lépést is tenne, Önnek kötelessége először velünk felvenni a kapcsolatot segítségért. Bármely, általunk nyújtott megoldást kötelező betartani és attól való bármilyen eltérés csakis a mi kifejezett engedélyünkkel történhet.
  • Ön egyetért azzal, hogy bármely ilyen jellegű kikötés és feltétel megszegése a következőket eredményezheti (a) foglalásának, illetve vásárlásának törlése, (b) foglalása, illetve vásárlása céljából kifizetett bármely pénz elkobzása, (c) Önnek meg lesz tiltva az, hogy hozzáférjen az érvényes utazással kapcsolatos termékhez, illetve szolgáltatáshoz, és (d) jogunk van arra, hogy leterheljük az Ön ügyfélszámláját minden olyan költséggel, amely nálunk felmerül az adott szabálysértés eredményeképpen.
  • Ön kijelenti és jótáll azért, hogy (a) megfelelő korú ahhoz, hogy használja szolgáltatásainkat és weboldalunkat, és létrehozhat kötelező erejű jogi kötelezettségeket használatával kapcsolatosan, (b) Ön jogilag fel van hatalmazva arra, hogy az olyan személyek érdekében, illetve nevében járjon el, akik szerepelnek egy foglalásban, és Ön elfogadja ezen kikötéseket és feltételeket az ő nevükben, és (c) az Ön által biztosított információk igazak és korrektek.
  • Ön felelős az ilyen egyéb személyeknek az utazási programjaikkal kapcsolatosan érvényes összes kikötésről és feltételről történő tájékoztatásáért. Ön tisztában van azzal, hogy Ön pénzügyileg felelős a szolgáltatásaink, illetve weboldalunk minden Ön által és azok által történő használatáért, akik az Ön nevét, illetve ügyfélszámláját használják.
  • Ön felelős a Weboldalon végrehajtott tevékenységeiért (pénzügyileg, illetve egyébként), beleértve az Ön felhasználói nevének és jelszavának lehetséges használatát.

 

3. Szerződéses szempontok

3.1. Az Ön velünk megkötött Megállapodása

Különböző Utazási Beszállítók utazással kapcsolatos termékeinek, illetve szolgáltatásainak körét értékesítjük. Mi, Foglalási/Utazási Ügynökként közvetítőként járunk el az olyan termékek és szolgáltatások körében, amelyeket nem közvetlenül mi szállítunk. Ezen termékeknek és szolgáltatásoknak nem vagyunk társeladói. Amikor Ön egy foglalást intéz weboldalunkon keresztül, akkor egy különálló szerződést köt az érintett Utazási Beszállítókkal az adott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Következésképpen az Ön által, a Weboldalunkon keresztül megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses viszonynak nem vagyunk a felei, kivéve, ha abban az konkrétan másképpen szerepel.

Minden, a termékkel kapcsolatos érdeklődést, illetve aggodalmat az Utazási Beszállítóhoz kell címezni. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az Utazási Beszállító által nyújtott utazási termékekért és szolgáltatásokért, és nem teszünk, illetve vállalunk semmilyen (explicit, illetve implicit) nyilatkozatot, illetve jótállást a weboldalon megjelenő utazási termékek és szolgáltatások megfelelőségét, illetve minőségét illetően.

 

3.2. Az Ön Utazási Beszállítóval történt Megállapodása

Az összes, a weboldalunkon keresztül lefoglalt termékre, illetve szolgáltatásra vonatkozóan az Utazási Beszállító kikötései és feltételei az irányadók (beleértve a légitársaságok utazási szabályait), a jelen dokumentumban rögzített kikötések és feltételek mellett. Az Utazási Beszállítók kikötései és feltételei tartalmazhatnak előírásokat a fizetési eljárásokkal, a mulasztásokkal, a felelősséggel, a lemondásokkal, a foglalások megváltoztatásaival és a visszatérítésekkel (amennyiben az rendelkezésre áll), valamint bármely egyéb korlátozással kapcsolatosan, ezért azt tanácsoljuk, hogy gondosan tanulmányozza ezeket a feltételeket. Ön felelős azért, hogy betartsa a légitársaságok, illetve egyéb Utazási Beszállítók feltételeit, a bejelentkezési időket, a járatok ismételt igazolását, illetve az egyéb ügyeket illetően. Egyes útvonalaknál előfordulhat, hogy mindenképpen retúrjegyet kell vásárolni, az utas nemzetiségétől, illetve a légitársaság szabályzatának korlátozásaitól függően. Ezért kérjük, forduljon konkrét Utazási Beszállítójához, hogy megtudja az érvényes kikötések és feltételek részleteit.

 

4. Foglalás

4.1. Ár

Az árak visszaigazolása a foglalási folyamat utolsó lépésénél történik azon a ponton, amikor rákattint a "Vásárlás most", "Foglalás végrehajtása", illetve valamilyen hasonló gombra, az Ön által vásárolt terméktől függően.

 

4.2. Szolgáltatási díj

Azáltal, hogy Weboldalunkat használja termékek és/vagy szolgáltatások lefoglalásához, felhatalmaz minket arra, hogy az Ön képviselőjeként járjunk el a termékeknek és/vagy szolgáltatásoknak a kiválasztott Utazási Beszállítónál történő foglalás folyamata során, és hogy kifizessük az érintett termékeket, illetve szolgáltatásokat az Ön nevében, szükség szerint. Ennek megfelelően fel fogunk Önnek számítani egy szolgáltatási díjat az Ön által lefoglalt terméktől függően. Minden felszámított díj meg fog jelenni a képernyőn még azt megelőzően, hogy Ön visszaigazolja a foglalást.

 

4.3. Foglalás visszaigazolás

Azt követően, hogy végrehajtotta foglalását, kapni fog egy visszaigazoló emailt egy foglalási számmal. Ez az a pillanat, amikor az Ön, megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződése létrejön. Ez a visszaigazoló email tartalmazni fogja az Ön foglalásával kapcsolatos összes adatot. Ezt követően ellenőrizni fogjuk, hogy foglalása szabályosan lett-e rögzítve a légitársaság, illetve az Utazási Beszállító foglalási rendszerében, és hogy az Ön által történő fizetést szabályosan végre lehet-e hajtani.

Légi utak foglalása esetén az a kötelezettségünk, hogy kibocsássuk a jegyet annak függvénye, hogy az Ön fizetségét megkaptuk-e tehermentes pénz formájában.

A bármely termékkel kapcsolatos "speciális kérések" opciókat illetően (például étkezések, rokkantaknak nyújtott szolgáltatások, gyermekülések stb.) nem tudjuk garantálni az ilyen jellegű kéréseket, de azokat továbbítani fogjuk az Utazási Beszállítóhoz. Önök felelősek azért, hogy az Utazási Beszállítóval egyeztessék azt, hogy az ilyen jellegű speciális kérések teljesíthetők-e.

 

4.4. Változtatások és lemondások

4.4.1. Ön által végrehajtott változtatások és lemondások

Az a lehetőség, hogy Ön le tud mondani, illetve módosítani tud egy lefoglalt utazási terméket, illetve szolgáltatást, és annak módja, ahogyan ezt végrehajthatja a konkrét légitársaság utazási szabályainak, illetve az egyéb Utazási Beszállító kikötéseinek és feltételeinek a függvénye. Ezért előfordulhat, hogy a megrendelt termékeket, illetve szolgáltatásokat nem lehet lemondani, illetve módosítani, illetve továbbá előfordulhat az is, hogy speciális követelményeknek kell megfelelnie.

Bár a foglalásának lemondására, illetve módosítására vonatkozó lehetőségre vonatkozó információk elérhetők a foglalási folyamat alatt és rögzítve vannak az Önnek küldött visszaigazoló emailben, Ön a felelős azért, hogy megismerje a Beszállító konkrét, a lemondásokra és módosításokra vonatkozó kikötéseit és feltételeit, mivel azt vélelmezzük, hogy elolvasta és elfogadta azokat, amikor megrendelte foglalását.

A módosítási és/vagy a lemondási igényét itt küldheti el. Ezt követően kapni fog egy emailt, amelyben azt fogjuk kérni, hogy igazolja vissza felénk kérését annak érdekében, hogy feldolgozhassuk azt. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem kapja meg ezt az üzenetet, egyedül Ön a felelős azért, hogy felvegye velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy kérését megkaptuk és annak feldolgozása folyamatban van. Nem vállalunk felelősséget azért, ha bármilyen technikai ok miatt a kommunikációs folyamat nem fejeződik be.

A név adatok megváltoztatását számos légitársaság és egyéb Beszállító nem engedélyezi. Annak ellenére, hogy mi törekedni fogunk arra, hogy egy ilyen változtatás végre legyen hajtva, amennyiben arra szükség van, kérjük, ne feledjék, hogy a legtöbb légitársaság és Beszállító a névváltoztatást lemondásként kezeli, melyre a szabványos feltételek és díjak alkalmazandók.

Amennyiben bármilyen módon megváltoztatja foglalását (lemondás, illetve módosítás), Beszállítójának/Beszállítóinak kikötései és feltételei mellett a mi szabványos díjaink is alkalmazandók, ahogyan az rögzítve van az Ön által kapott foglalás visszaigazolásban. E díjak a nálunk felmerült adminisztrációs költségeket fedezik, és nem tartalmaznak semmilyen olyan díjat, amelyet közvetlenül az Utazási Beszállító számít fel.

 

4.4.1.1. Visszatérítés

Amennyiben lemondja foglalását, jogosult lehet részleges visszatérítésre. Beszállítójának/Beszállítóinak lemondásra vonatkozó kikötései és feltételei mellett a mi szabványos díjaink is érvényesek, ahogyan az rögzítve van az Ön által kapott nyugtán, illetve foglalási visszaigazoláson.

Az Ön vásárlási árának visszatérítendő részét (ha ilyen van) vissza fogjuk téríteni Önnek, amint a pénzt visszakaptuk a Beszállító(k)tól. Ezt a visszatérítést továbbítani fogjuk Önnek addig a mértékig, ameddig azt a Beszállító visszatéríti felénk. Nem vállalunk felelősséget azért, ha egy Beszállító elmulasztja a visszatérítés kifizetését.

Amennyiben lemondásának oka az Ön utazási biztosítási kötvényei feltételei értelmében le van fedve, akkor előfordulhat, hogy a lemondási díjakat visszaigényelheti biztosító társaságán keresztül.

Ha le szeretné mondani, vagy módosítani szeretné a foglalását, szolgáltatásunk díja, valamint bármely, a jegyárból a foglaláskor felajánlott kedvezmény (beleértve bármilyen különleges árengedményt, mint például a kuponok stb.) nem téríthető vissza.

Amennyiben bármely termékünket, illetve szolgáltatásunkat lefoglalta, beleértve a légi utakat, de nem jelenik meg bejelentkezés céljából felvétele céljából, illetve más formában nem veszi át az adott terméket, illetve szolgáltatást (“nem jelenik meg”), akkor nem lesz jogosult semmilyen visszatérítésre. Az érintett légitársaság szabályzatának függvényében azonban előfordulhat, hogy jogosult lesz valamilyen felszállási adó visszatérítésre, amelyet már befizetett a járatára (kizárva az alacsony költségű járatokat).

 

4.4.1.2. Repülőjegy foglalás lemondása, illetve változtatása

Légi járatok foglalásával kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a lemondás azt jelenti, hogy a légitársaság felszámít egy lemondási díjat, illetve amennyiben a változtatás azt jelenti, hogy foglalásának költsége megemelkedett, akkor az ilyen jellegű többlet díjakat, illetve költségeket ki kell fizetnie azon díjakon felül, amelyeket rögzítettünk az Ön által kapott nyugtában, illetve foglalás visszaigazolásban.

Az alacsony költségű légijáratok lemondásra és módosításra vonatkozó feltételei a légitársaság érvényes feltételei. Közvetlenül fel kell vennie a kapcsolatot ahhoz, hogy lemondja, illetve módosítsa az alacsony költségű légiutakat. Általában az alacsony költségű járatok menetdíjai nem visszatéríthetőek. Amennyiben úgy dönt, hogy törli alacsony költségű légiútját, szolgáltatási díjunk és az esetleges módosítási díjak nem visszatéríthetőek. Amennyiben lemondásának indokát lefedik az Ön által megvásárolt bármely biztosítási kötvény feltételei, akkor előfordulhat, hogy visszaigényelhet minden érvényes nem visszatérített menetdíjat, illetve lemondási díjat a biztosítótársaságoktól.

Kérjük, ne feledjék, hogy a járatokat abban a sorrendben kell igénybe venni, ahogyan azok megjelennek az Ön által kapott foglalás visszaigazoláson, illetve e-jegyen. Amennyiben azt tervezi, hogy nem fog igénybe venni egy járatot a foglalásnak megfelelően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a légitársasággal olyan korán, ahogyan az lehetséges, hogy megbeszélje a rendelkezésére álló opciókat. Amennyiben nem jelentkezik be időben egy visszaigazolt foglalás esetében, akkor a légitársaság ezt úgy rögzítheti, hogy Ön ‘nem jelent meg’, aminek az lehet az eredménye, hogy többlet díjak lesznek felszámítva és/vagy az Ön teljes légi úti tervét törlik és/vagy jegyét érvénytelenítik.

Amennyiben azért akarja lemondani foglalását, mert nem képes megfelelni az útitervére vonatkozó útlevél, vízum és egyéb bevándorlási követelményeknek, a légitársaság kikötései és feltételei lesznek érvényesek, és nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen felmerülő díjért.

 

4.4.2. Beszállító által végrehajtott változtatások és lemondások

Az Ön Beszállítóival kötött szerződése előfordulhat, hogy lehetővé teszi számukra a foglalások lemondását, illetve módosítását. Arra fogunk törekedni, hogy Ön azonnal értesítve legyen, amennyiben jelentős változtatások következnek be, amint az adott változtatás a tudomásunkra jut, amennyiben indulása előtt van erre idő, de nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen változtatásért, illetve költségért, amely ennek eredményeképpen merül fel. A Beszállító kikötéseinek és feltételeinek függvényében ezt követően választhat a között, hogy elfogadja a program változást, illetve hogy elfogad egy alternatív utazási programot, amennyiben a Beszállító felajánl ilyet, illetve hogy lemondja lefoglalt programját és megkapja az esetlegesen érvényes visszatérítéseket. Nem garantáljuk, hogy bárminemű visszatérítés járni fog.

A 'Best Price Mix' opció felajánlja a legolcsóbb repülőjegy kombinációt, ezért különböző sorszámú jegyeket kaphat, különböző légitársaságoktól minden útvonalra az utazásban. Kérjük vegye figyelembe, hogy minden egyes külön jegyre az adott légitársaság szabályai vonatkoznak.

 

4.4.2.1. Repülőjárat ütemtervek változásai

Az Ön által kapott foglalás visszaigazoláson feltüntetett repülőúttal kapcsolatos időpontok megváltozhatnak a foglalás dátuma és az Ön tényleges utazásának dátuma között. A repülőút ütemtervének átütemezése esetén, amennyiben Ön biztosít számunkra kapcsolattartási információt, arra fogunk törekedni, hogy értesítsük Önt az ilyen jellegű változásokról. Azonban Ön a felelős azért, hogy ellenőrizze a légitársaságnál, hogy a járat (és minden folytatólagos járat), amely vissza lett igazolva, a foglalás szerint üzemel. Határozottan azt ajánljuk, hogy vegye fel légitársaságával a kapcsolatot minimum 72 órával minden egyes járat menetrend szerinti indulását megelőzően ebből a célból. Kérjük, tartsák észben, hogy bizonyos légitársaságok esetében kötelező náluk visszaigazolni azt, hogy repülni szándékozik. A légitársaságok menetrend változásai hatáskörünkön kívül esnek és nem vállalunk felelősséget az olyan költségekért, amelyek az ilyen jellegű változtatások következtében lépnek fel.

 

4.4.3. Általunk történő lemondás

Nyilvánvaló hiba esetén (beleértve bárminemű adatbeviteli hibát, számítási hibát, illetve ügyintézői hibát), amely egy olyan ár megjelenítését eredményez, amely nyilvánvalóan hibából eredendően lett megjelenítve, fenntartjuk a jogot magunknak arra, hogy lemondjuk foglalását még abban az esetben is, ha azt automatikusan visszaigazoltuk. Erről amint lehetséges tájékoztatni fogjuk Önt, annak érdekében, hogy végre tudja hajtani a foglalást a korrekt áron, amennyiben azt szeretné. Minden esetre, Ön nem lesz jogosult arra, hogy kártérítést követeljen tőlünk a lemondás, illetve az esetleges kapcsolatos költségek alapján, amelyek a lemondott hibás foglalás miatt merültek fel.

Bizonyos körülmények esetén az Ön által biztosított számlázási és fizetési információk mellett megkövetelhetjük azt, hogy személyazonosságára vonatkozóan valamilyen bizonyítékot mutasson be. Ezt kérhetjük a foglalás időpontjában, a fizetési folyamat során, illetve bármely más időpontban azt követően. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy lemondjuk a foglalást, amennyiben nem biztosít számunkra ilyen jellegű személyazonosságra vonatkozó bizonyítékot, amennyiben azt kérjük, minden kötelezettség nélkül.

Arra is fenntartjuk a jogot, hogy lemondjuk foglalását bármikor biztonsági, illetve csalás elleni védelmi célokból. Ez általában amiatt következik be, hogy biztonság védelmi és csalás felismerő folyamataink problémát jeleznek a benyújtott fizetési kártyával, a foglaláshoz használt email címmel stb. kapcsolatosan. Ilyen esetekben felelősség nélkül törölhetjük foglalását. Egy törlést igazoló üzenet kerül kiküldésre a foglaláskor megadott e-mail címre.

 

5. Árak és a kifizetések teljesítése

5.1. Árak

A Tripsta S.A., a tripsta.hu weboldalt menedzselő és üzemeltető vállalat székhelye Görögországban van, mely ország az Euro valuta régióba tartozik. Azonban annak érdekében, hogy leegyszerűsítsük foglalását, Önnek a fizetendő összegre az árajánlatot HUF-ban tesszük. Az a valuta átváltás, amely automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a fizetendő összeg HUF-ban legyen megjelenítve, a foglalás közeli időpont szerinti árfolyamon alapul, mivel azt hivatalos forrásokból szerezzük be. Néhány esetben az Ön kártyájáról levett összeg kismértékben eltérhet a weboldalunkon fizetendőként megadott összegtől, azon tényből eredendően, hogy az Ön kártya szolgáltatója által alkalmazott árfolyam eltér attól, amelyet mi használtunk a foglalási folyamat során.

Annak ellenére, hogy online foglalás esetén a fizetendő összegre vonatkozó árajánlatot Ön HUF-ban kapja, a tranzakcióhoz használt kártya típusától függően előfordulhat, hogy a díjat Euro-ban számítják fel. Ön tájékoztatva lesz a díj felszámítás valuta nemét illetően a foglalási eljárás fizetési lépésénél és a vásárlást megelőzően. Konkrétan, amikor kiválasztja kártyájának típusát a legördülő listából, akkor automatikusan megjelenik a valutanem, és az Önnek felszámított pontos összeg.

Amennyiben az Ön kártyájának terhelése Euro-ban történik, a foglalási eljárás utolsó lépésénél és a vásárlást megelőzően az Euro-ban felszámításra kerülő teljes összeg megjelenik annak HUF egyenértékével együtt. Az Ön kártyájáról levett összeg eltérhet a weboldalunkon fizetendőként megadott összegtől, mivel az függ attól az árfolyamtól, amelyet az Ön kártyakibocsátója alkalmazott a tranzakció feldolgozásakor, valamint az esetleges olyan további feláraktól, illetve díjaktól, amelyeket az Ön bankja követel meg (például valuta átváltási díj).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben külföldi valuta kártyát használ, azért, mert a fizetésre külföldön kerül sor, a hitelkártyájára terhelt végső összeg eltérhet a weboldalunkon fizetendőként megadott összegtől. Nem vállalunk felelősséget semmilyen, az árfolyam változásokkal kapcsolatos díjért, sem az Ön bankja által felszámított felárakért, sem pedig semmilyen egyéb olyan külföldi valutában történő tranzakció miatti egyéb díjért, amelyet felszámít az Ön kártya kibocsátója, amennyiben az Ön hitelkártya kibocsátója a HUF-tól eltérő valutában számláz Ön felé.

 

5.2. Kifizetés

A kifizetés a weboldalunkon felsorolt fizetési módszerekkel történhet. A weboldalon megadott fizetési módszerektől eltérő módszereket nem fogadunk el és nem vállalunk felelősséget a postán keresztül küldött készpénzért, illetve csekkekért sem.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitelkártyával történő fizetésnek köszönhetően további díjak merülhetnek fel. Ezek a díjak a foglalás befejezése előtt jelennek meg, a teljes ár kiszámolásánál.

Amikor weboldalunkon keresztül intéz egy foglalást, akkor meg kell adnia számunkra hitelkártya, illetve betéti kártya adatokat annak érdekében, hogy foglalásának teljes költsége fedezve legyen. Előfordulhat, hogy továbbítanunk kell kártyájának adatait az érintett Utazási Beszállítóhoz a foglalás teljesítéséhez. Előfordulhat, hogy az utazási szolgáltatás esetében több díjat kell fizetnie, melynek összege az az összeg, amely meg van adva a foglalására vonatkozó ajánlatként.

Ön felhatalmaz minket, illetve egy meghatalmazott harmadik felet arra, hogy átvegyük a teljes fizetséget vásárlásának teljes összegében. Amikor hitelkártyával fizeti légi útjainak fizetségét, előfordulhat, hogy a légitársaság közvetlenül veszi át.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy felkérik Önt arra, hogy mutassa be fizető kártyáját a bejelentkezés, illetve az átvétel időpontjában annak érdekében, hogy igazolja a kártya engedélyezett használatát, illetve hogy bármilyen további díjat vonjanak le.

Amennyiben bármilyen probléma van fizetségével, fel fogjuk Önnel venni a kapcsolatot 48 órán belül (illetve 24 órán belül, amennyiben utazása 48 órán belül esedékes).

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a fizetés elmulasztásának eredményeképpen fellépő esetleges áremelkedésért. Minden ár növekedést a Vásárlónak ki kell fizetnie a foglalás visszaigazolása előtt.

Nem vagyunk kötelesek kibocsátani semmilyen jegyet, visszaigazolást, kupont, illetve egyéb utazási dokumentumot a fizetési folyamat véglegesítése és a fizetség általunk történő átvétele előtt. Azonban minden esetben a Vásárló a felelős a megrendelt Szolgáltatások teljes összegeinek kifizetéséért.

Amennyiben a kifizetés egy harmadik személy hitelkártyája alapján kerül feldolgozásra, megkövetelhetjük azt, hogy bemutatásra kerüljön a kártyatulajdonos által kiállított írásos engedély. Mi, illetve az Utazási Beszállító fenntartjuk a jogot magunknak arra, hogy az e-jegyeket, visszaigazolásokat, az e-kuponokat, illetve az egyéb utazási dokumentumokat csak az Ön hitelkártya számlázási címére, illetve email címére küldjük el, amennyiben a hitelkártya kibocsátója azt kéri. Az alkalmazott összes email címnek érvényesnek kell lennie a foglalás időpontjában.

A kifizetés teljesítését és a foglalás visszaigazolását követően a Tripsta S.A. a foglalás során megadott e-mail címre elküldi Önnek az összes szükséges adózási dokumentumot (bizonylatot, számlát).

Abban az esetben, ha egy számla/nyugta kibocsátását kéri, kérjük, legyen különösen figyelmes, amikor az adatokat beírja a kért mezőkbe. Bármely részlet módosítási kérelem, amelyet ön hibásan adott meg egy már kibocsájtott számlára, egy 3.150 Ft díjjal jár.

 

6. Repülőutakra vonatkozó speciális feltételek és információk

6.1. Ár

A jegyek árai nem tartalmazzák az egyes díjak, mint például a szolgáltatási díj, árát és azok hozzáadódnak a fizetendő összeghez a foglalási folyamat során. Azonban a menetdíjra, az adókra, a felárakra és az extra díjakra, valamint a teljes jegy árra történő lebontás fel van tüntetve a foglalási eljárás különböző lépéseinél. A végső lépésnél, a foglalás érvényesítése előtt, a teljes árnak egy áttekintése jelenik meg. Azzal, hogy rákattint a felad [submit] gombra elfogadja az árat és a vásárlást. Ezt követően meg fogja kapni foglalásának visszaigazolását emailben, melyben az ár is fel van tüntetve.

 

6.2. Visszatérítések

Bizonyos esetekben, amikor nem képes járatával repülni, a légitársaság kikötéseinek és feltételeinek függvényében jogosult lehet arra, hogy a vásárlás időpontjában Önnek felszámított összeg egy részét visszaigényelje. A légitársaságok többsége visszatéríti az utasokra a repterek és a közigazgatási hatóságok által kivetett adókat, díjakat, különdíjakat és felárakat (az úgynevezett TFC-ket), mivel ezeket a tételeket csak akkor kell kifizetni a reptereknek, illetve a hatóságoknak, amikor az utas ténylegesen utazik. Az egyéb típusú TFC-ket (például az üzemanyagra vonatkozó különdíjakat, illetve a foglalási díjakat) nem térítik meg, kivéve akkor, ha rugalmas menetdíj alapú jegyet vásárolnak. A legtöbb légitársaság egy adminisztrációs díjat számít fel a TFC-k visszatérítése esetén.

Ha bármely visszaigényelhető összeget szeretne követelni, kérjük, ezt egy írásos engedély elküldésével tegye meg itt. Ezzel Ön felhatalmaz minket arra, hogy megtegyük az összes a visszatérítéshez szükséges lépést. Ön tudomásul veszi azt, hogy tervezett járatának dátumától számítva 12 hónapja van arra, hogy írjon nekünk és visszatérítést kérjen tőlünk, mely időpont után elveszít minden visszatérítés igénylésére vonatkozó jogot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a légitársaság által közvetlenül kibocsátott jegyek esetében, illetve amikor repülő útjának fizetségét a légitársaság közvetlenül vette át, akkor előfordulhat, hogy azt az útbaigazítást kapja, hogy visszatérítési kérésével közvetlenül forduljon az érintett légitársasághoz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a visszatérítések csak a foglalás időpontjában használt fizetési forma szerint dolgozhatók fel és az összes visszatérítésre az érintett légitársaság szabályzata és a mi visszatérítési szolgáltatási díjunk vonatkozik. Ezennel Ön felhatalmaz minket arra, hogy az Önnek fizetendő visszatérítési összegből vonjuk le az érvényes visszatérítési szolgáltatási díjat.

A fenti levonások után Önnek történő visszatérítés esetén a visszajáró összeget az a fél fogja visszautalni, amelyik átvette az eredeti foglaláshoz használt fizetési kártyával történő eredeti fizetséget.

Az esetleges fizetendő szolgáltatási díjak nem visszatéríthetők.

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra, hogy a légi utak foglalásaival kapcsolatos visszatérítések kifizetésére akár 6 hónap is szükség lehet.

Csak akkor fogjuk kifizetni Önnek a visszatérítéseket, miután a légitársaságtól visszakaptuk a pénzeket. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a légitársaság nem fizeti ki a visszatérítést.

 

6.3. E-jegyek

A weboldalunkon értékesített összes jegy e-jegy, mely jegyek a járatok foglalásának papírmentes formáját jelentik. Amint benyújtotta foglalását, azt a légitársaság foglalási rendszere elektronikusan eltárolja. Mi pedig küldünk Önnek egy foglalást visszaigazoló emailt, majd azt egy különálló e-jegy fogja követni.

Fontos, hogy a Vásárló megkapja mind a foglalás visszaigazolást, majd azt követően az e-jegyet minden egyes foglalás esetében. Mivel előfordulhat, hogy kérni fogják azt, hogy adja meg foglalásának számát és/vagy visszaigazoló emailét a reptársaságnak foglalásának bizonyítékaként, ezért azt javasoljuk, hogy vigye magával mind a foglalás visszaigazolást, mind az e-jegyet. Nem vállalunk felelősséget az ezen szabályok és rendeletek be nem tartásáért és határozottan azt javasoljuk, hogy ezeket az adatokat ellenőrizze légitársaságánál utazását megelőzően.

Be kell mutatnia e-jegyét, amikor bejelentkezik járatára. Amennyiben nem kapta meg e-jegyét 48 órán belül, akkor fel kell vennie velünk a kapcsolatot emailben.

Feltételezzük, hogy az Ön által biztosított információk pontosak és ezért nem lehetünk felelősek azért, ha az Ön e-jegye pontatlan email cím miatt, illetve az Ön spam email beállításai miatt nem érkezik meg. Önnek azonnal értesítenie kell bennünket, ha megváltoztatja email címét, illetve kapcsolattartási telefonszámát.

Továbbá kérjük, hogy ellenőrizze azt, hogy az útlevelében szereplő név azonos-e a jegyén és/vagy foglalás visszaigazolásán szereplő névvel. Ön a felelős annak ellenőrzéséért, hogy az összes korrekt információ, beleértve a korrekt utas neveket, a járat információkat, dátumokat és útitervet, be lett írva a foglalásba. Amennyiben bármelyik információ pontatlan, akkor az Ön felelőssége az, hogy azonnal értesítsen bennünket erről. Minden lehetséges segítséget fel fogunk ajánlani a hiba kijavításához, azonban, külön díjak merülhetnek fel mind a nálunk, mind a légitársaságnál, amelyeket ki kell fizetnie.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a légitársaságok saját szabályokkal és rendeletekkel rendelkeznek az e-jegyrendszert illetően. Nem vállalunk felelősséget az ezen szabályok és rendeletek be nem tartásáért és határozottan azt javasoljuk, hogy ellenőrizze ezen adatokat légitársaságánál utazását megelőzően.

Kivételes körülmények esetén, a hatáskörünkön kívül eső jegyrendszer korlátozások miatt, előfordulhat, hogy nem tudjuk továbbítani a visszaigazolt foglalásokra vonatkozó információkat a légitársaság felé annak érdekében, hogy képesek legyenek teljesíteni a foglalást. Amennyiben ez bekövetkezik, meg fogjuk próbálni értesíteni Önt 48 órán belül a visszaigazolást követően és megpróbálunk gondoskodni a visszatérítésről, illetve megpróbálunk megszervezni egy alternatív megoldást. Amennyiben úgy dönt, hogy egy drágább alternatívát választ, mint az eredeti foglalás, akkor Ön lesz a felelős a különbség kifizetéséért.

 

6.4. Alacsony költségű légitársaságok járatai

Amennyiben az Ön járat keresése tartalmaz alacsony költségű légitársaságokat, akkor le fogunk futtatni egy keresést az alacsony költségű légitársaság adatbázisban, és amennyiben a vásárlás mellett dönt, akkor fel fogjuk dolgozni a foglalást az Ön nevében. Szerződése az illető alacsony költségű légitársasággal lesz megkötve és Önre vonatkozni fognak az illető légitársaság kikötései és feltételei is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet, hogy kapni fog email visszaigazolást is és megkapja az e-jegyet is közvetlenül az alacsony költségű légitársaságtól külön emailekben.

Az alacsony költségű légitársaság további díjakat is felszámíthat a reptéri bejelentkezéskor feladott csomagokért, a preferált ülés kiválasztásáért és a járat alatti szórakoztatásért (amennyiben ilyen szolgáltatás rendelkezésre áll), az ételért, az italért, és az uzsonnáért, stb. Az ezen többlet szolgáltatások díjait nem tartalmazza repülő jegyének ára, csak akkor, ha az explicit módon másképpen van feltüntetve. Az ilyen jellegű díjakra vonatkozó részletes adatok előfordulhat, hogy nem fognak rendelkezésre állni, amikor foglalását megrendeli. Ezért Önnek kell leellenőriznie a csomagokkal kapcsolatos kedvezményeket, stb. a légitársaság weboldalán. Nem vállalunk felelősséget a felmerülő többletköltségekért és azt tanácsoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot az érintett légitársasággal, amennyiben további szolgáltatásokat szeretne igénybe venni és a díjak ellenőrzése céljából.

 

6.5. Csomagok

A csomagokra vonatkozó kedvezmények és szabályzatok légitársaságonként eltérőek. Ezért közvetlenül ellenőrizze azoknak a légitársaságoknak a csomagokra vonatkozó szabályzatait, amelyekkel repülni fog. Úgy tudhatja meg, hogy lefoglalt járata tartalmazza a csomagszállítást is, hogy leellenőrzi a járatra vonatkozó információkat abban az emailben, amelyet a foglalás után kap.

Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra is:

i) Az olyan légitársaságok, mint például az Easyjet, a Ryan Air és a Wizz Air alacsony költségű szállítóknak minősülnek és a feladott csomagokat nem tartalmazza a járatra történő foglalás. Azt javasoljuk, hogy a csomagokat online adja hozzá a szolgáltatásokhoz még utazása előtt, mivel egyes légitársaságok további díjakat számítanak fel a reptéren hozzáadott csomagokért. Szüksége lesz a légitársaság foglalási hivatkozási számára és arra az email címre, amelyet a foglaláshoz használt. Egyes olyan légitársaságok esetében, mint például az Easyjet, a Ryan Air és a Wizz Air szüksége lesz számla információkra is, amelyet külön emailben küldenek meg Önnek, a foglalás visszaigazolásával együtt. Azt tanácsoljuk, hogy keresse meg azt a légitársaságot, amellyel utazni fog, és a „Foglalásának menedzselése” link segítségével adja hozzá csomagját foglalásához.

ii) Egyes Teljes Körű Szolgáltatásokat nyújtó Légitársaságok (például többek között az Air France és a KLM) alacsonyabb árú, csomagokat nem tartalmazó menetdíjakat ajánlanak fel. Azt követően, hogy kiválasztotta járatát ellenőrizze a részletes adatokat annak kiderítése érdekében, hogy menetdíja tartalmazza-e a csomagokat. Amennyiben a menetdíj nem tartalmazza a csomagokat, akkor azokat hozzá kell adnia. Foglalásának kitöltése után ez a szolgáltatás a legtöbb esetben a légitársaság weboldalán érhető el. A csomagok hozzáadásának költsége általában nagyobb a reptereken, ezért azt javasoljuk, hogy a csomagokat adja hozzá foglalásához a reptéren történő bejelentkezés előtt.

 

6.6. Kísérő nélküli kiskorúak

A kísérő nélküli kiskorú személyek egyedül utazó 5 évnél idősebb, de 12 évnél fiatalabb gyermekek (a kor a légitársaság szabályzataitól függ, kérjük, ezt ellenőrizze le a légitársaságnál).

Számos légitársaság felügyeleti szolgáltatást biztosít (illetve követel meg) a kiskorúak esetében a beszállástól kezdve addig az időpontig, amíg a kiskorú személyt fogadják a végső rendeltetési helyen. Ezt hívják kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos szolgáltatásnak. A kiskorúak számára biztosított szolgáltatást először jóvá kell hagynia a légitársaságnak. Azonban a légitársaságok kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó szabályzatai eltérőek. Például, a légitársaságtól függően, a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos szolgáltatás gyakran kötelező 5-14 év közti korú gyermekek esetében, a tinédzserek (15-17 éves kor) esetében pedig opcionális. Kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a légitársaságnál a légitársaság által előírt konkrét szabályzatokat, díjakat és szolgáltatásokat.

Az ennél fiatalabb gyermekek (jellemzően 5 év alatt) gyakran nem jogosultak kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos szolgáltatásokra és azokat kísérni kell ugyanazon a járaton és ugyanabban a térségben egy idősebb utasnak. Azonban a 12 és 17 éves kor közti utasok, noha menetdíj szempontjából felnőtteknek minősülnek nem jogosultak arra, hogy Kísérő nélküli Kiskorúakat kísérjenek olyan utas hiányában, aki 18 éves vagy annál idősebb.

Általában felszámítanak egy díjat a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos szolgáltatásokért.

A kísérő nélküli kiskorú szolgáltatás esetén a légitársaság általában szeretne tájékozódni arról, hogy ki kíséri ki a kiskorút a repülőtérre és ki várja majd a célállomáson. Gyakran megkövetelik, hogy a fogadó felnőtt igazolja személyazonosságát. Amennyiben megfeledkeznek az előírt személyazonosításról az kellemetlen késedelmeket, illetve zavarokat okozhat, ezért feltétlenül ismerje meg a légitársaság elvárásait.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy bizonyos állampolgárságú kiskorúakra, akik országukon kívül utaznak kísérő nélkül, illetve egy olyan személlyel, aki más, mint a szüleik, illetve gyámjuk (ahogyan az az útlevelükben szerepel) speciális követelmények vonatkoznak, például vinniük kell magukkal egy utazáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó levelet, amelyet aláír gyámjuk, illetve az értük jogilag felelős szülő, amely engedélyezi az utazást.

A kísérő nélküli fiatalkorúakra vonatkozó foglalás csak telefonon keresztül intézhető.

E vonatkozásban is kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a légitársasággal, mielőtt megvásárolják a jegyeket és érdeklődjenek a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó szabályokat illetően.

 

7. Útlevél, Vízum és Egészségügyi Követelmények

Az Ön felelőssége gondoskodni minden útlevél, vízum és egyéb olyan úti okmány beszerzéséről, amely az utazásához szükséges. Ez okból érdemes lehet az utazás időpontja előtt időben felvennie a kapcsolatot az illetékes nagykövetségekkel és/vagy konzulátusokkal annak érdekében, hogy megtudja, a célország(ok) megkövetelik-e a vízum meglétét. Fontos, hogy minden átszállási pontot figyelembe vegyen, mivel a vízum megléte egyszerű átszállás esetén is szükséges lehet.

Cégünk nem vállal felelősséget azért, ha utazása a fenti követelményeknek való meg nem felelés miatt meghiúsul, abban az esetben sem, ha e tekintetben az Ön részére segítséget nyújtottunk vagy tanácsokkal szolgáltunk.

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a vízum, átutazóvízum vagy más, belépésre feljogosító okmány beszerzésének feltételei országonként különböznek, és azokat külön értesítés nélkül megváltoztathatják. Tájékoztatásért keresse fel az útitervében szereplő egyes országok illetékes nagykövetségét vagy konzulátusát, és/vagy akár a repülőtársaságot is, mivel a tranzitországokba való belépéshez – függetlenül attól, hogy történik-e átszállás másik gépre, vagy ugyanazon géppel folytatódik az út – általában átutazóvízumra vagy többszöri belépésre jogosító vízumra van szükség.

Javasoljuk, hogy útlevele a visszaút ütemezett dátumától számított legalább 6 hónapig legyen érvényes, hogy utazása során biztosan ne ütközzön azonosítási vagy egyéb problémákba. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos országok megkövetelik, hogy a belépő személy útlevele a megérkezéstől számított legalább 3–12 hónapig érvényes legyen.

 

8. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítani fog minket és társvállalatainkat, és mindegyik Beszállítónkat és ezen felek tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan követelés, lépést kiváltó indok, igény, veszteség, kár, illetve egyéb költség (beleértve az ésszerű jogi és számviteli díjakat) vonatkozásában, amelyek Önök, illetve harmadik felek miatt annak eredményeképpen merülnek fel, hogy (a) Ön megszegi a jelen Megállapodást, (b) Ön megszeg bármilyen törvényt, illetve megsérti bármely harmadik fél jogait, illetve azért, mert (c) Ön használja weboldalunkat.

 

9. A jelen weboldal szerzői joga, védjegye, szoftverei

A weboldalunkon szereplő összes tartalom, például a szövegek, grafikák, logók, gomb ikonok, képek, audió klipek és szoftverek ("Tartalom") a mi, illetve tartalom beszállítóink tulajdonát képezi, és azt nemzetközi szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjogi törvények védik. A weboldalunkon szereplő összes Tartalom összeállítására (ami a megjelenítést, kiválasztást, összegyűjtést, elrendezést és összerakást jelenti) vonatkozóan létező szellemi tulajdonjogok a jelen weboldalt menedzselő és üzemeltető vállalat kizárólagos tulajdonát képezi és azt nemzetközi szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A weboldalunkon, illetve az Ön mobil alkalmazásán keresztül elérhető összes szoftver a mi, illetve szoftver beszállítóink szerzői jog alá tartozó alkotása, és azt védi a nemzetközi szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogok. A jelen weboldalon szereplő Tartalom és/vagy szoftver jelen Megállapodás szerinti felhasználásától eltérő bárminemű felhasználása, beleértve a sokszorosítást, a módosítást, a terjesztést, a továbbítást, az ismételt kiadást, a kivetítést, illetve teljesítést - kivéve a konkrétan engedélyezett tevékenységeket – szigorúan tiltott.

Bizonyos, a weboldalunkon található szoftverek és tartalom a mi, illetve Beszállítóink tulajdonát képezi, és az arra vonatkozó licenc kiadása a mi, illetve Beszállítóink joga, és ezek használata további feltételek függvénye lehet.

 

10. Linkek Harmadik Felek weboldalaihoz

Weboldalunk tartalmazhat linkeket harmadik felek weboldalaihoz, mely linkeket mi csak az Ön kényelme érdekében biztosítunk. Óvintézkedéseket kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy minden Ön által felkeresett link mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai falóktól, illetve egyéb romboló mechanizmusoktól. E linkek létezése nem jelenti azt, hogy mi jóváhagytuk ezeket a weboldalakat, illetve az azokon szereplő bármely tartalmat. Nem vállalunk felelősséget az ilyen weboldalakért, illetve az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve adatvédelmi gyakorlataiért.

 

11. Jótállások, Felelősséghárítások és Korlátozott Felelősség

Az általunk, illetve beszállítóink által biztosított, illetve a weboldalunkon közzétett információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások előfordulhat, hogy pontatlanok, illetve hogy hibákat tartalmaznak, beleértve az árképzési hibákat. Mi és társvállalataink nem garantáljuk a weboldalunkon szereplő ilyen jellegű információk pontosságát, illetve nem vállalunk felelősséget az azokkal kapcsolatos hibákért, illetve egyéb pontatlanságokért (beleértve, korlátozás nélkül az árképzést, a fényképeket, az általános termék leírásokat, stb.). Határozottan fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy korrigáljunk minden, a weboldalunkon szereplő árképzési hibát és/vagy azokat a függőben levő foglalásokat, amelyeket a hibás ár alapján rendeltek meg. Ebben az esetben, amennyiben lehetséges, fel fogjuk ajánlani Önnek azt a lehetőséget, hogy megtartsák függőben levő foglalásukat a korrekt áron, illetve törölni fogjuk foglalásukat minden kötbér nélkül.

A beszállítókra vonatkozó minden besorolásnak csak az a célja, hogy általános eligazításként szolgáljon, és nem garantáljuk a besorolások pontosságát. Nem garantáljuk semmilyen konkrét termék, illetve szolgáltatás rendelkezésre állását. Nem állítunk semmit arra vonatkozóan, hogy az általunk biztosított, illetve a weboldalunkon szereplő információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások bármilyen célra alkalmasak. Bármely termék, illetve szolgáltatás általunk történő feltüntetése, illetve felajánlása nem jelenti azt, hogy az illető terméket, illetve szolgáltatást jóváhagytuk, illetve, hogy azt ajánljuk. Minden ilyen jellegű információt, szoftvert, terméket és szolgáltatást annak "létező" formájában van biztosítva mindennemű jótállás nélkül. Nem vállalunk semmilyen jótállást arra vonatkozóan, hogy weboldalunk, annak szerverei, illetve bármely email, amelyet mi vagy beszállítóink küldenek vírusoktól, illetve egyéb káros komponensektől mentes. Ezennel hárítunk mindennemű jótállást és feltételt az ilyen jellegű információkkal, szoftverekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, beleértve az összes implicit jótállást és kereskedelemben történő értékesíthetőségre vonatkozó feltételt, valamint valamilyen konkrét célra történő alkalmasságot, jogcímet és jogsértés mentességet.

Az ezen a weboldalon utazási, illetve egyéb szolgáltatásokat biztosító szállítók és egyéb beszállítók független vállalkozók, és nem a mi ügynökeink, illetve alkalmazottaink. Nem vagyunk felelősek az ilyen jellegű beszállítók által végrehajtott tettekért, elkövetett hibákért, mulasztásokért, nyilatkozatokért, jótállásokért, szerződésszegésekért, illetve hanyagságért, és nem vagyunk felelősek az ebből származó semmilyen személyes sérülésért, halálesetért, tulajdonban bekövetkezett kárért, illetve egyéb kárért, valamint kiadásokért. Nem vállalunk felelősséget és nem fogunk visszatérítést biztosítani semmilyen olyan késedelem, lemondás, túlfoglalás, sztrájk, vis major, illetve olyan egyéb okból eredő eseményért, amely hatáskörünkön kívül esik, és nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen további kiadásért, mulasztásért, késedelemért, átirányításért, illetve semelyik kormányzati, illetve hatósági tettért.

Egyetlen esetben sem leszünk felelősek semmilyen olyan közvetlen, közvetett, büntető, előre nem látható, speciális, illetve következményes kárért, amely abból ered, illetve bármilyen módon azzal kapcsolatos, hogy Ön eléri, megjeleníti, illetve felhasználja jelen weboldalt, illetve szolgáltatásainkat, illetve hogy weboldalunk elérése, megjelenítése, illetve használata csak késéssel lehetséges, illetve nem lehetséges, függetlenül attól, hogy az hanyagság, szerződés, szerződésen kívüli károkozás, szigorúan vett felelősség, illetve másféle elméletre épül, még akkor sem, ha tájékoztattak bennünket az ilyen jellegű károk lehetőségéről.

Amennyiben a fenti korlátozások ellenére azt állapítják meg, hogy felelősek vagyunk bármilyen olyan veszteségért, illetve kárért, amely a fentiekben leírt események bekövetkeztéből ered, illetve bármilyen módon azzal kapcsolatos, felelősségünk semmilyen esetben sem haladhatja meg összességében az alábbi két érték közül a nagyobbikat: (a) azokat a szolgáltatási díjakat, amelyeket Ön kifizetett nekünk az ezen a weboldalon lebonyolított ilyen jellegű tranzakcióval/tranzakciókkal kapcsolatosan, illetve (b) egyszáz dollár (100,00 USD) vagy azzal egyenértékű helyi valuta.

A felelősség korlátozása a felek közti kockázat megosztást tükrözi. A jelen pont alatt rögzített korlátozások túl fogják élni és érvényesek lesznek még akkor is, ha a jelen feltételekben előírt bármilyen korlátozott jogorvoslatról az derül ki, hogy nem teljesítette alapvető célját.

 

12. Irányadó jog

A jelen Weboldalt egy görög jogi személy üzemelteti és a jelen Megállapodás vonatkozásában Görögország joga az irányadó. Ön ezennel hozzájárul a görögországi Athénben levő bíróságok kizárólagos illetékességéhez minden olyan vitát illetően, amely a jelen Weboldal használatából ered, illetve azzal kapcsolatos.

 

13. Levelezés

Minden levelezést amely az ügyfélszolgálattal vagy a foglalásával kapcsolatos a következő címre küldje: Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athén, Görögország. Más esetben, vegye fel velünk a kapcsolatot.

E-mailben megküldött  kéréseket 24 óra alatt dolgozzuk fel, e-mailben vagy telefonon, ha az Ön kérését a munkaprogram alatt vesszük fel. Ha kérését a munkaprogramon kívül kaptuk meg, a következő munkanapon vesszük fel Önnel a kapcsolatot. A sürgős kérések esetében a munkaprogramon kívül, kérjük vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

 

14. Egyéb kikötések és feltételek

14.1 A teljes Megállapodásra és az Elválaszthatóságra vonatkozó Klauza

A jelen Kikötések és Feltételek tartalmazzák az annak tárgyával kapcsolatosan a felek között létező teljes megállapodást.

Amennyiben bármikor a jelen Kikötések és Feltételek bármelyik része (beleértve a jelen Kikötések és Feltételek bármelyik egy vagy több pontját, illetve ezen pontok egyikének vagy többjének bármelyik alpontját, illetve bekezdését, illetve bármely részét) érvénytelen, illetve érvénytelenné válik, illetve más módon érvényesíthetetlen, bármilyen okból kifolyólag, bármely irányadó jog értelmében, akkor úgy tekintendő, hogy az a rész nem szerepel a jelen Kikötésekben és Feltételekben, és a jelen Kikötések és Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét és/illetve érvényesíthetőségét az ilyen jellegű kihagyás eredménye semmilyen módon sem befolyásolja, illetve csorbítja.

 

14.2 Az Általános Kikötések és Feltételek változtatásai

Fenntartjuk a jogot magunknak arra, hogy a jelen Kikötéseket és Feltételeket időről időre megváltoztassuk, illetve aktualizáljuk anélkül, hogy arról Önt előre értesítenénk. A Kikötések és Feltételek pillanatnyilag érvényes változata fel lesz tüntetve Weboldalunkon attól a naptól kezdve, amikor az esetleges változtatások hatályba lépnek. Amennyiben a weboldalt használja azt követően, hogy a jelen Kikötések és Feltételek megváltoztak, az azt jelenti, hogy Ön elfogadta az adott változtatásokat.

 

Változat: 02/05/2017